Login

Reeglid

Mängu ametlikud reeglid

REEGLITE ALAPEALKIRJAD

1. Suhtlus
2. Tehingud
3. Reklaam ja informatsioon
4. Kontod 
(1.) Suhtlus


1.1 Keelatud on teiste isikute solvamine või alavääristamine.

1.2 Keelatud on kasutada roppusi ning muid teisi häirida võivaid väljendeid ja sõnu.

1.3 Teiste mängijate vastu tuleks suhtuda lugupidavalt ning viisakalt.

1.4 Keelatud on korduvalt paluda annetusi ning tülitada teisi mängijaid, kui mängija(d) on palunud tegevus lõpetada.

1.5 Kisakastis on keelatud kasutada ilma mõjuva põhjuseta trükitähtedest koostatud lauseid.

1.6 Keelatud on kedagi halvustada tema usuliste või rahvuslike eripärade pärast

2.6 Keelatud on oma rahvuslike eripärasid ning uske kellegile peale suruda.


(2.) Tehingud


2.1 Keelatud on kontode ost ning müük.

2.2 Mängusisest vara võib müüa vaid selleks ette nähtud kohas (Turul).

2.3 Keelatud on Administraatorile altkäemaksu pakkumine ja muud karistusest kõrvale hoidmise taktikad.

2.4 Iga mängija vastutab ise enda vara ning sellega seonduvate tehingute sõlmimise eest. 

2.5  Keelatud on omakasu püüdlike tehingute tegemine alles mänguga liitunud kasutajadega.

2.6  Enda otsustusega tehtud tehingud on lõplikud ning erinevaid kaebusi mängu administraatorid lahendama ei hakka.

(3.) Reklaam ja informatsioon


3.1 Keelatud on teiste mängude tutvustus ja reklaam

3.2 Keelatud on vale informatsiooni levitamine

3.3 Keelatud on esitada enda valeandmeid 

3.4 Keelatud on teha valekaebusi ning lavastada süüdi teisi mängijaid

3.5 Teise mängija süüdistamine tõendusmaterjalideta või ilma mõjuva põhjuseta on samaväärne valeinformatsiooni esitamisega ning on karistatav.


(4.) Kontod


4.1 Mängus on vaid lubatud omada kahte kasutajakontot (Juhul, kui pole laiendatud kasutaja õigusi Nt: VIP kasutaja)

4.2 Keelatud on kontode ost/müük/vahetus

4.3 Keelatud on kasutada kasutajanimesid, mis sisaldavad roppusi või mingeid muid kohatuid või häirivaid sõnu või väljendeid

4.4 Kasutajanimi ei või sisalda rohkem, kui kaheksat tähte/numbrit ning kasutajanimi ei tohi koosneda ainult numbritest.
___________